02 205 703 40
Menu

Reklamácie


Dátum:21.2.2019

Ako na reklamáciu?

Aj keď pre vás tovar starostlivo vyberáme u preverených dodávateľov, môže sa u neho vyskytnúť vada, ktorá nevznikla vašou vinou. V takomto prípade tovar reklamujte. Nižšie nájdete odpovede na otázky, ktoré nám v súvislosti s reklamáciou najčastejšie pokladáte.

Aká dlhá je lehota na reklamáciu tovaru?

Ako predajca sme zodpovední za chyby (aj tie skryté), ktoré sa u zakúpeného produktu vyskytnú v období do 24 mesiacov odo dňa prevzatia. Musí ísť ale o chybu, ktorú mal produkt už pri prevzatí.

V akých situáciách za chybu nepreberáte zodpovednosť?

Za vadu nie sme zodpovední, ak:
  • je vec predávaná za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
  • sa jedná o opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
  • ide o použitú vec a vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim,
  • to vyplýva z povahy veci.

Na čo mám právo, keď odhalím vážnu vadu produktu?

V prípade vady, ktorá vznikla podstatným porušením zmluvy, máte právo:
  • požadovať odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané,
  • požadovať odstránenie vady opravou veci,
  • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.

Na čo mám právo, keď má produkt len menej závažné vady?

Pokiaľ vada vznikla nepodstatným porušením zmluvy, máte právo požadovať odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Aj v prípade odstrániteľnej vady máte právo požadovať dodanie novej veci alebo právo odstúpiť od zmluvy, a to v prípade, že sa chyba prejavuje po oprave opakovane alebo v prípade výskytu väčšieho počtu chýb.

Ako reklamáciu tovaru vykonám?

Reklamáciu vady uplatníte pomocou oznámenia o reklamácii. V ňom nesmie chýbať vaše identifikačné údaje, popis vady alebo toho, ako sa prejavuje, a informáciu o tom, ako chcete, aby sme vadu vyriešili. K oznámeniu o reklamácii pripojte dodací list alebo číslo objednávky.

Reklamovaný tovar dobre zabaľte, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu, a spolu s oznámením o reklamácii zašlite k nám. Pre bezplatné odoslanie reklamovaného tovaru smerom k nám môžete využiť podacie miesta Zásielkovne. Obsluhe nahláste kód 93461596 a dopravu za vás uhradíme my. V prípade využitia služieb Slovenskej pošty, zašlite reklamovaný tovar na:
Astratex.sk
Šimko Peter
Jazerná 1
Košice
04 012

Koľko času zaberie vybavenie reklamácie?

Po doručení oznámenia o reklamácii vám obratom potvrdíme e-mailom, že sme reklamovaný tovar obdržali. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. O jej priebehu vás budeme informovať.

Ďalšie informácie o vašich právach a postupe pri reklamácii, nájdete na www.astratex.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.