02 205 703 40
MENÜ

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról


Dátum:23.5.2018

Az Astratex, s.r.o. társaság, cégjegyzékszám: 259 44 355, székhely: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezettet cégjegyzékben C szakasz, 163465 betét alatt (továbbiakban: „Astratex“), mint a személyes adatok kezelője ezennel tájékoztatja Önt - mint az ún. adatalanyt - a személyes adatok Astratex általi feldolgozás módjáról és terjedelméről, beleértve az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogok terjedelmét.

1. Milyen személyes adatokat kezel az Astratex?

Az Astratex az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (továbbiakban „Rendelet“) alapján, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó releváns belföldi jogszabályokkal összhangban kezeli azon személyes adatokat, amelyeket Ön az áruvásárlással vagy szolgáltatások igénybevételével (pl. webshopban történő rendelés keretében, feliratkozás a hírlevelekre az Astratex.sk weboldalon vagy árureklamáció során a vevőszolgálaton keresztül) kapcsolatban szolgáltat az Astratex részére. Az alábbi személyes adatokról van szó:

 • Keresztnév és vezetéknév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Tartózkodási vagy kézbesítési cím
 • Jelszó, titkosított formában
 • Személyes jellegű információk, mint az életkor és nem
 • Vevőszolgálattal folytatott beszélgetés hangrögzítése

Az Astratex továbbá olyan személyes adatokat kezel, amelyekhez az áruvásárlás vagy szolgáltatások igénybevétele során jut hozzá. Az alábbi személyes adatokról van szó:

 • IP-cím
 • Sütik
 • Böngészőre és gépberendezésre vonatkozó adatok
 • Földrajzi adatok
 • Vásárlással kapcsolatos adatok (pl. az áru fajtája, az áru ára, vásárlás dátuma, a felhasználói fiókkal kapcsolatos információk)
 • Esetleg egyéb online azonosítók

Jelen adatokat az Astratex kizárólag az alábbiakban részletezett célokból, illetve a célok eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

2. Mi az Astratex által kezelt személyes adatok kezelésének célja, jogi alapja?

 • Webshopban történő vásárlással kapcsolatos személyes adatok kezelése
  • A személyes adatok feldolgozása feltétlenül szükséges az adásvételi szerződés megkötéséhez, illetve az azt követő teljesítéséhez, a megrendelt áruk leszállításához, illetve a törvény által előírt adózási kötelezettségek teljesítéséhez.
  • A rendelési folyamat során az Astratex gyűjti és kezeli a személyes adatait az alábbi terjedelemben – keresztnév, vezetéknév, tartózkodási cím vagy kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím. Ezen személyes adatok közlése alapfeltétele az adásvételi szerződés megkötésének vagy módosításának, miközben a személyes adatok rendelkezésre bocsátása elsődlegesen az Ön egyértelmű és megtéveszthetetlen azonosítására szolgál, illetve az Önnel történő kapcsolattartáshoz a rendelt áru kézbesítése céljából.
 • Kérdések, megjegyzések és árureklamáció intézésével kapcsolatos személyes adatok kezelése
  • A személyes adatok kezelésének jogalapja az Astratex szerződésekből és törvényi kötelezettségekből eredő kötelezettségek teljesítése. Az Astratex a személyes adatokat reklamációk intézésével, továbbá a reklamációk intézésével felmerült esetleges vitákkal kapcsolatban, a jogos érdekeinek érvényesítése céljából is kezeli.
  • A reklamációk intézése során az Astratex a személyes adatait az alábbi terjedelemben kezeli – keresztnév, vezetéknév, tartózkodási cím vagy kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím, rendelések transzakciós története, megvásárolt árura vonatkozó információk, vevőszolgálattal folytatott beszélgetés hangrögzítése.
 • Felhasználói fiók kezelésével kapcsolatos személyes adatok kezelése
  • Ha Ön az Astratex.sk webshopban felhasználóként regisztrál, a felhasználói fiók kezelése céljából az Astratex kezeli a személyes adatait. Az adatok feldolgozásának jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az adásvételi szerződés megkötését, a megrendelt áru leszállítását, és az ezzel összefüggő kommunikációt szolgáló lépések, továbbá a törvényben előírt adózási kötelezettségek teljesítése.
  • A felhasználói fiók létrehozása esetén az Astratex az érintett személyes adatait az alábbi terjedelemben gyűjti és kezeli – keresztnév és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, tartózkodási cím vagy kézbesítési cím, jelszó titkosított formában, személyes jellegű információk, mint az életkor és nem, vásárlással kapcsolatos adatok (azaz. pl. az áru típusa és ára, vásárlás dátuma, felhasználói fiókkal kapcsolatos információk).
 • Személyes adatok kezelése hírlevelek küldése céljából (üzleti értesítések)
  • Abban az esetben, ha e-mail címével feliratkozik a hírlevelekre, a személyes adatait az Astratex az alábbi terjedelemben kezeli – e-mail cím: az üzleti ajánlatokat tartalmazó e-mail üzenetek és egyéb üzleti értesítések elektronikus úton történő küldésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás alapján, az elektronikus kereskedelemről szóló 22. sz. 2004. évi törvény értelmében. A személyes adatainak kezelését az Astratex csak azután kezdi, hogy Ön az Astratex.sk weboldalon e-mail címével feliratkozott a hírlevelekre, és ezen feliratkozási folyamatot véglegesíti azzal, hogy az e-mail címére érkezett üzenetben visszaigazolja hozzájárulását az adatkezeléshez. Ha regisztrációját fenti módon nem véglegesíti, az e-mail címe indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerül.
  • A meglévő vásárlók esetén az Astratex az alábbiakban felsorolt személyes adatokat kezeli – keresztnév, vezetéknév, e-mail cím a fentiekben leírt célból, jogos érdeke alapján.
 • Vásárlók hozzájárulása alapján történő adatkezelés marketing- és üzleti célokból
  • Abban az esetben, ha Ön hozzájárul a marketing- és üzleti célokból történő személyes adatainak kezeléséhez, az Astratex az alábbiakban felsorolt személyes adatait kezeli – keresztnév, vezetéknév, nem, életkor, e-mail cím, IP cím és ennek alapján beazonosított földrajzi hely, süti fájlokból és hasonló technológiákból nyert adatok, megtörtént vásárlásokkal kapcsolatos adatok, webböngészőre és gépberendezésre, esetleg egyéb online azonosítókra vonatkozó adatok, elsődlegesen az Astratex vagy harmadik felek által megfelelően összeállított áru- és szolgáltatások ajánlása céljából a vásárló megkeresésével kapcsolatban, az internetes reklám minden eszközének alkalmazásával, illetve a személyre szabott üzleti tartalmú e-mail üzenetek, célzott reklám és egyéb üzleti ajánlatok elektronikus eszközök segítségével küldött elektronikus kommunikáció formájában, az elektronikus kereskedelemről szóló 22. sz. 2004. évi törvény alapján, a későbbi jogszabályok olvasatában.
 • Sütik alkalmazása és weboldalak elemzése
  • Abban az esetben, ha Ön használja az Astratex weboldalát, azzal hozzájárul a sütik gyűjtéséhez, melyeket az Astratex a weboldalain használ a weboldalak működésének javítása, a látogatottság kiértékelése, illetve a marketing tevékenység optimalizálása céljából, vagyis az Ön áruk utáni érdeklődésének kiértékelése alapján történő áruhirdetések ajánlása céljából.

Mik azok a sütik?

A sütik (cookies) kicsi adatfájlok, melyeket az Ön által meglátogatott weboldal elküld a webböngészőjére, majd tárolja azokat a berendezésén (számítógép vagy internet hozzáféréssel rendelkező más készülék, pl. okostelefon vagy tablet). A felhasználó személye azonban ezen információk alapján nem azonosítható be. A sütik segítenek bizonyos ideig tárolni a tevékenységét és a preferenciákat, hogy ne kelljen azokat újra behelyezni, amikor visszatér a weboldalra vagy amikor az egyik weboldalról átmegy egy másik weboldalra.

Milyen célra használjuk a sütiket?

A sütik kényelmesebbé teszik a vásárlást, és egyszerűsítik a weboldalak nézegetését. A sütik főleg az alábbi célokat szolgálják:

 • A weboldalaink megfelelő működésének biztosítása, hogy a termékek rendelési folyamata zökkenőmentesen befejezhető legyen;
 • Biztonságos bejelentkezés biztosítása, felhasználók ellenőrzése, bejelentkezési megbízások csalók által történő felhasználásának megelőzése, illetve felhasználók adatainak védelme a jogosulatlan hozzáférések ellen;
 • A vásárlóink bejelentkezési adatainak tárolása, hogy ne kelljen minden alkalommal újra beírni azokat;
 • A kosár tartalmának tárolása;
 • A weboldalak megjelenítésének biztosítása, tekintettel a látogatók preferenciáihoz és igényeihez;
 • A látogatottság, illetve a felhasználók viselkedése, preferenciái és érdeklődése elemzése;
 • A felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések összeállítása.
Az Astratex.sk weboldalunk olyan sütiket alkalmaz, melyek a tartósságuk alapján két alaptípusra csoportosíthatók. Az ideiglenes sütik, az ún. „relációs cookies“, melyek csak ideiglenesek, és a számítógépén csak addig tárolódnak, míg Ön nem zárja be a böngészőt, illetve tartós sütik, az ún. „permanens cookies“, melyek hosszabb ideig tárolódnak a számítógépén. Az ideiglenes sütik lehetővé teszik az információk tárolását, amikor az egyik weboldalról átmegy egy másik weboldalra úgy, hogy nem szükséges néhány adat újbóli megadása. A böngésző bezárása után törlődnek a számítógépéről. A tartós sütik segítik a számítógépe beazonosítását, ha újra meglátogatja a weboldalunkat, ugyanakkor a személyének beazonosítását nem teszik lehetővé.

 

Az egyes funkciók alapján az alábbi típusú sütiket különböztetjük meg:

 • konverziós, melyek különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését teszik lehetővé;
 • tracking(nyomon követő), melyek a konverziós sütikkel kombinálva különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését segítik;
 • re-marketing, melyek lehetővé teszik számunkra a hirdetések tartalmának személyre szabását, illetve a hirdetések megfelelő irányítását;
 • elemző, melyek segítik a weboldalunk felhasználói kényelmének javítását az által, hogy megértjük, hogyan használják a látogatók a weboldalainkat;
 • esszenciális, melyek a weboldal alapvető működése szempontjából fontosak.

Némelyik sütik olyan információkat gyűjtenek, melyeket harmadik fél használhatja fel, és amelyek pl. közvetlenül támogatják a reklámtevékenységünket (ún. „harmadik féltől származó sütik“). Például a reklámügynökségnél megjeleníthetők a weboldalaink látogatói által vásárolt termékekre vonatkozó információk, hogy jobban alkalmazhassuk az internetes banner hirdetések megjelenítését az Ön által látogatott weboldalakon. Ezen adatok alapján azonban az Ön személye nem azonosítható be.

A sütik alkalmazásának engedélyezése, engedély visszavonása

Jelen weboldal használatával Ön hozzájárul a sütik alkalmazásához. A sütik engedélyezése önkéntes. Abban az esetben, ha nem ért egyet valamelyik vagy minden típusú süti alkalmazásával, a webböngészője beállításával megtilthatja a sütik alkalmazását az alábbiakban leírt módon. Ha azonban letiltja a sütik alkalmazását, előfordulhat, hogy néhány funkciót minden alkalommal manuálisan kell majd beállítania, amikor meglátogatja a weboldalainkat, illetve nem garantált néhány szolgáltatás és funkció működése.

Webböngésző Internet Explorer Chrome Firefox
Sütik letiltása 1. Az "Eszközök" menüpontban válassza az "Internet tulajdonságai" lehetőséget.
2. Kattintson a "Személyes adatok védelme" megnevezésű fülre.
3. Az összes süti letiltásához a beállítások mezőben húzza fel a csúszkát.
4. A beállítását "OK" gombbal véglegesítse.
1. A „Beállítások“ menüpontban válassza a „Speciális” lehetőséget.
2. Az “Adavédelem és biztonság” részben kattintson a „Tartalombeállítások“ lehetőségre.
3. Kattintson a „Cookies“ elemre.
4. Kapcsolja ki a „Cookies adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken“ lehetőséget.
1. Fő menüben kattintson a "Firefox" gombra, majd a "Lehetőségek" gombra.
2. Válassza a "Privát és biztonság" lehetőséget.
3. A „Cookies és weboldal adatok” részben jelölje meg a "Cookies és weboldal adatok tárolásának blokkolása" lehetőséget.
4. Erősítse meg a beállítását.
Sütik törlése 1. Az „Eszközök” menüpontban válassza a „Biztonság“ lehetőséget, és kattintson a „Böngészési előzmények eltávolítása“ gombra.
2. Jelölje meg a „Cookies“ és webhely lokalizálása” mezőt.
3. Kattintson a „Törlés“ gombra.
1. Az „Előzmények“ menüpontban kattintson a „Böngésző adatok törlése“ gombra.
2. Jelölje meg a „Cookie-fájlok és egyéb webhelyadatok“ jelölőnégyzetet.
3. Kattintson az „Adatok törlése“ gombra.
1. Fő menüben kattintson a "Firefox"-ra, majd az "Előzmények" lehetőségénél található nyílra.
2. Válassza a „Privát és biztonság“ lehetőséget, majd lépjen át az „Előzmények” lehetőségre.
3. Válassza ki az „Előzmények törlése” lehetőséget.
4. Az „Elemek törlése a következő időszakból“ lehetőségnél válassza az „Összes” lehetőséget.
5. Kattintson a „Részletek“ gombra és jelölje meg a „Cookies“ jelölőnégyzetet, majd kattintson a „Törlés most“ gombra.

3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

 • Az Ön személyes adatait az Astratex a webshopban történő vásárlás esetén kezeli, a szerződéses viszony teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződésből fakadó kölcsönös jogok és kötelezettségek biztosításához feltétlenül szükséges ideig, továbbá az áru jótállási idejének letelte utáni 2 évig, az Astratex jogos érdekei alapján (lásd feljebb). A kiállított adóügyi bizonylatokat a kiállítás napjától számított 10 évig őrizzük meg, az általános forgalmi adóról szóló 222. sz. 2004. évi törvény 70. §-a alapján, a későbbi jogszabályok olvasatában. Az adóügyi bizonylatok kiállítása jogi alapjának bizonyítása céljából a vevő által elküldött rendelés elküldésének napjától számított 10 évig a megrendeléseket is archiváljuk.
 • Abban az esetben, ha az Astratex a személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeli marketing- és üzleti célokból, vagy az elektronikus úton történő üzleti ajánlatok továbbítása céljából az elektronikus kereskedelemről szóló 22. sz. 2004. évi törvény alapján, későbbi jogszabályok olvasatában, a személyes adatok kezelése 5 évig tart, vagy addig, míg a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása nincs kihatással az Astratex által más célokból, illetve egyéb jogcímen történő adatkezelésre, összhangban ezen Adatkezelési szabályzattal.

4. Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz?

A fentiekben részletezett célokból a személyes adatokat az Astratex és munkavállalóin kívül, a partnerei is kezelhetik. Azon külső partnereket, akik mint adatfeldolgozók kezelhetik az Ön személyes adatait, az Astratex gondosan választja ki, és a személyes adatokat kizárólag olyan partnerekre bízza, akik kellő garanciát nyújtanak a megfelelő műszaki és szervezési intézkedések biztosítására annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő a rendelkezésre bocsátott, tárolt vagy egyéb módon kezelt személyes adatok, főleg véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, módosítása, jogosulatlan hozzáférése, vagy jogosulatlan hozzáférés az adatokhoz.

Alanyok, akik jelenleg vagy a jövőben hozzáférhetnek a személyes adataihoz, az alábbiak lehetnek:

 • azon személyek, akik az Astratex számára bizonyos szolgáltatás műszaki működését biztosítják, vagy ezen szolgáltatásokat biztosító technológiák üzemeltetői (jellemzően program- vagy egyéb támogató műszaki szolgáltatások, szerverszolgáltatások, e-mail üzenetek küldése, a weboldalak látogatottságának mérésével, illetve weboldal tartalmak látogatók igényeihez testre szabásával kapcsolatos szolgáltatások);
 • személyek, aki az Astratex számára árukiadást végeznek a vevők felé;
 • személyek, akik részére az Astratex weboldalán személyes adatok gyűjtését vagy a weboldal látogatóinak viselkedését nyomon követő elemek vannak elhelyezve (általában azonban az ún. pszeudonimizált formában, vagyis közvetlen azonosítóadatok megszerzésének lehetősége nélkül), azaz főleg sütik segítségével weboldalaink elemzését végző személyek, illetve hirdetési rendszerek üzemeltetői célzott reklámmal kapcsolatban, melyet a megtörtént vásárlás adataiból és a sütikből nyert adatok alapján készítenek (beleértve a re-marketinget).

Továbbá az Astratex köteles néhány személyes adatát – a hatályos jogszabályok értelmében – továbbítani pl. közigazgatási szerveknek, bíróságnak vagy büntetőjogi szerveknek az esetleges közigazgatási-, büntetőjogi- vagy polgárjogi eljárással kapcsolatban.

5. Milyen jogok illetik meg Önt az Astratex által kezelt személyes adatokkal kapcsolatban?

Az Ön személyes adataival kapcsolatban Önt ¬– mint érintettet – az alábbiakban részletezett jogok illetik meg:

 • A személyes adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulás visszavonásának joga (ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, pl. hozzájárulás a marketing- és üzleti célú adatkezelés céljából; a cookie-fájlokból származó adatok feldolgozása a webböngészője beállításának módosításával letiltható);
 • A személyes adatok hozzáféréséhez való jog (Ön jogosult arra, hogy az Astratex-től – mint adatkezelőtől – visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy GDPR Rendelet 15. cikke alapján a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon);
 • Az adathordozhatósághoz való jog (Ön jogosult arra, hogy a személyére vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa; illetve jogosult kérni, hogy ezen személyes adatokat egyik adatkezelő közvetlenül adja át egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez műszakilag kivitelezhető);
 • A helyesbítéshez való jog (Ön jogosult arra, hogy a személyét érintő pontatlan személyes adatokat az Astratex indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse);
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (Ön jogosult kérni, hogy az Astratex korlátozza az adatkezelést, egyebek mellett olyan esetben is, amikor az adatok helyesbítéséhez való jog érvényesítése kapcsán az Astratex ellenőrzi az adatok pontosságát; vagy ha az Astratex részéről a személyes adatok kezelése jogellenesen történik, de Ön nem kéri az adatok törlését);
 • A törléshez való jog (Ön jogosult arra, hogy kérésére az Astratex indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyére vonatkozó adatokat, egyebek mellett abban az esetben, ha a személyes adatokra továbbiakban nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha Ön visszavonta az Astratex általi adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs további jogalapja; vagy ha az Astratex jogellenesen kezelte a személyes adatait);
 • A tiltakozáshoz való jog (Ön jogosult kérni, hogy az Astratex továbbiakban ne kezelje személyes adatait a jogos érdekre való hivatkozással);
 • Az adatvédelmi hatóságnál történő panasztételhez való jog..

6. Hogyan léphet kapcsolatba az Astratex-el?

Az Ön személyes adatainak kezelésével vagy a fentiekben részletezett jogai érvényesítésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén az Astratex-hez fordulhat írásban az alábbi címen: Astratex Jugoslávská 15, Náchod 54701, Česká republika, vagy az alábbi telefonszámon: 02 205 703 40, illetve az alábbi e-mail címen: info@astratex.sk.